Εμφυτεύματα

Athens North Clinic > Οδοντιατρική > Εμφυτεύματα

Ένα δόντι αποτελείται από το τμήμα που φαίνεται στο στόμα κι ονομάζεται μύλη και το τμήμα που βρίσκεται μέσα στο οστό κι ονομάζεται ρίζα. Τα εμφυτεύματα είναι βίδες σε σχήμα ρίζας δοντιού κατασκευασμένες από καθαρό τιτάνιο, το οποίο είναι ένα υλικό βιοσυμβατό κι απόλυτα ασφαλές, που τοποθετούνται στο οστό στα σημεία των δοντιών που λείπουν και οστεοενσωματώνονται, δηλαδή δεν βιδώνουν απλώς μέσα στο οστό αλλά γίνονται ένα με το οστό. Πάνω στα εμφυτεύματα στηρίζονται τα τεχνητά δόντια (μονές στεφάνες/θήκες, γέφυρες, επένθετες οδοντοστοιχίες).

Η χρήση των εμφυτευμάτων στην οδοντιατρική είναι μια διαδικασία απολύτως ασφαλής, πολύ καλά τεκμηριωμένη από επιστημονικές έρευνες και με υψηλά ποσοστά επιτυχίας που φτάνουν το 98%.

  • Η διαδικασία τοποθέτησης των εμφυτευμάτων ξεκινάει με την προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση από εξειδικευμένο χειρουργό στόματος και συζήτηση με τον ασθενή για το καλύτερο εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας. 

  • Η χειρουργική τοποθέτησή τους γίνεται με τοπική αναισθησία και είναι ανώδυνη. 

  • Οι όποιες πιθανές και αναμενόμενες μετεγχειρητικές ενοχλήσεις αντιμετωπίζονται με φαρμακευτική αγωγή για 1 
εβδομάδα. 


Μετά την πάροδο περίπου 3-4μηνών,ανάλογα με την περίπτωση, γίνεται η προσθετική αποκατάσταση. 
Η χρήση των εμφυτευμάτων για προσθετική αποκατάσταση, αποτελεί σύγχρονη και ασφαλή μέθοδο αντικατάστασης απολεσθέντων δοντιών και υπερτερεί έναντι των παραδοσιακών τεχνικών. Είναι αναγκαία η τήρηση σωστής στοματικής υγιεινής και ο περιοδικός έλεγχος από τον οδοντίατρο.

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο